DAVET


Artık gelenekselleşmiş olan Ulusal Aşı Sempozyumu'nun dokuzuncusunu 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında maalesef dünyada etkisini sürdüren COVID-19 pandemisi sebebiyle sanal ortamda düzenleme kararı almış bulunmaktayız.

Aşılamada son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler ve aşı kararsızlığı gibi sorunlar nedeniyle Ulusal Aşı Sempozyumunun önemi giderek artmaktadır.

Dünyada ilk ulusal aşı sempozyumu olan toplantımız giderek artan ilgiyle büyümeye devam etmektedir. Çünkü aşılama ile ülkemizde her yıl binlerce insanımızı ölümden kurtarıyoruz ve kurtaracak yeni yaşamların da olduğunun farkındayız. Bu konuda artan çalışmalar ve yeni bilgiler nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda aşı dostunun katılacağı sempozyumda aşı uygulamaları, uygulama değişiklikleri, yeni aşılar ve yetişkin aşılaması detaylı olarak tartışılacaktır.

Önceki sempozyumlardan edindiğimiz tecrübeyle; akademik planlama, uygulama ve tedarik alanlarında aşılama hizmeti veren sağlık çalışanlarının aynı ortamda, birlikte tartışma olanağı bulacağı toplantıdan önemli çıkarımlar elde edileceğini bilmekteyiz.

7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak buluşmak dileğiyle hepinize sağlık ve başarılar diliyoruz.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu adına,
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan