Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanları :

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

Prof. Dr. İrfan Şencan
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı

   
Düzenleme Kurulu :

Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Murat Akova
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Osman Topaç
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı

Prof. Dr. Gülşen Hasçelik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Klinik Patoloji Labarutavar Şefi

Prof. Dr. Emre Alhan
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Öğretim Üyesi