Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi :

21 - 25 Ekim 2015

Sempozyum Yeri :

Sheraton Hotel & Convention Center- ANKARA

Sempozyum Dili :

Sempozyum dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacıların sunumlarında eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Kredilendirme :

Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiriler :

Sempozyuma poster bildiri şeklinde yazılı bildiriler kabul edilecektir. Bildirileri göndermek için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2015'tir. Bildiriler sempozyum web adresinden online olarak gönderilecektir. Gönderim kuralları ile ilgili detaylı bilgiler web sitesinde belirtilmiştir.

Önemli Tarihler :

Erken kayıt ücretlerinden yararlanmak için son tarih: 1 Ağustos 2015
Bildirileri göndermek için son başvuru tarihi: 3 Ekim 2015