Bilimsel Program

25 Eylül 2013 Çarşamba
12:30-19:00 Kayıt
26 Eylül 2013 Perşembe
08:30 Açılış - Mehmet Müezzinoğlu - Sağlık Bakanı
09:00-09:40 Açılış Konferansı: Aşılamada gelinen son nokta
Başkan: Yavuz Coşkun
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gaziantep
Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
09:40 - 10:10 Konferans: Kötü bir rüya: Aşısız bir dünya
  Başkan: Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara
10:10-10:30 Kahve arası
10:30-12:00 Panel: Aşı Üretimi
  Başkanlar:
Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara
Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
10:30 Giriş
10:35 Aşı Üretimi Tesislerinin kurulması ve idamesi
Jacques Cholat
Regional Marketing Global Commercial Vaccines, MSD New Jersey, USA
11:05 Sağlık Bakanlığı görüşü
Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
11:25

Türkiye’de aşı üretiminde son durum
Suat Kumser
Pfizer, Türkiye

11:45 Sorular ve tartışma
11:55 Kapanış
12:00-12:40 Konferans: Aşılamanın sağlık ekonomisindeki yeri ve etkileri
  Başkan: Mustafa Bakır
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İstanbul

David McIntosh
Novartis Vaccines and Diagnostic Global Scientific Affairs Senior Expert Amsterdam, Netherlands
12.40-13.40 Öğle yemeği
13:40-14:10 Konferans: Surveyans çalışmalarının aşı kararlarında önemi
  Başkan: Necmi Aksaray
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Adana

Levent Akın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Ankara
14:10-15:20 Panel: Aşı programları
  Başkanlar:
Emre Alhan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Adana
Mehmet Turgut
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Adıyaman
14:10 Giriş
14:15 Türkiye'de aşılama sistemi
Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
14:45 Hastalık kontrol programları
Ahmet Özlü
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
15:05 Sorular ve tartışma
15:15 Kapanış
15:20-15:40 Kahve arası
15:40-17:50 Panel: Özel gruplarda aşılama
  Başkanlar:
Meral Gültekin
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Antalya
Elif Özmert
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri BD, Ankara
15:40 Giriş
15:45 Hacı aşılaması
Levent Akın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Ankara
16:05 Seyahat ve göçmen aşılaması
Ateş Kara
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara
16:35 Kronik hastalıklı ve immün yetmezlikli vakaların aşılanması
Necdet Kuyucu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Mersin
17:05 Sağlık çalışanlarının aşılanması
Firdevs Aktaş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, Ankara
17:35 Sorular ve tartışma
17:45 Kapanış
18:00 Açılış kokteyli
27 Eylül 2013 Cuma
08:00-08:40 Konferans: Erişkin aşılaması
  Başkanlar:
Gaye Usluer
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, Eskişehir
Serhat Ünal
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, Ankara
08:40-11:00 Panel: Rotavirus aşıları
  Başkanlar:
Emine Kocabaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Adana
Ufuk Beyazova

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri BD, Ankara
08:40 Giriş
08:45 Rotavirus enfeksiyonları: Global durum
Miguel O’Ryan
Department of Microbiology, University of Chile, Chile
09:15 Rotavirus enfeksiyonları : Türkiye epidemiyolojisi
Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ABD, İzmir
09:45 Tip 1 insan rotavirus aşısı
Bernd Beninghoff
Global Medical Affairs, Rotavirus, Measles, Mumps, Rubella, Varicella, GSK Brussels, Belgium
10:15 Beş valanlı insan-sığır “reassortant” rotavirus aşısı
Barbara Kuter
New York City & State Health Department, New York & Albany, USA
10:45 Sorular ve tartışma
10:55 Kapanış
11:00-11:20 Kahve arası
11:20-13:10 Panel: HPV aşısı
  Başkanlar:
Ali Ayhan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara
Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İzmir
11:20 Giriş
11:25 HPV enfeksiyonları ve epidemiyolojisi
Margaret Stanley
University of Cambridge Department of Pathology , Cambridge England
11:55 İki valanlı HPV aşısı
Sanjoy Datta
GAVI & Supranationals, GSK, Brussels, Belgium
12:25 Dört Valanlı HPV aşısı
Gonzalo Enrique Perez Amaya
Oncology Institute Carlos Ardila Lulle at Fundacion Santafe clinic, Bogata, Colombia
12:55 Sorular ve tartışma
13:05 Kapanış
13:10-14:00 Öğle yemeği
14:00-14:30 Konferans: Aşı ile ilgili klinik çalışmalar
  Başkan: Nezahat Gürler
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İstanbul

Jeffrey Stoddard
Medical Affairs, Novartis Vaccines, Boston, USA
14:30–16:40 Panel: Meningokok aşıları
  Başkanlar:
Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Fadıl Vardar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İzmir
14:30 Giriş
14:35 Meningokok enfeksiyonları ve Türkiye epidemiyolojisi
Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara
14:55 DT - Konjuge meningokok aşısı
Mustafa Bakır
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İstanbul
15:25 Crm - Konjuge meningokok aşısı
Ener Çağrı Dinleyici
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları BD, Eskişehir
15:55 TT - konjuge meningokok aşısı
Volker Vetter
Global Medical Affairs, Neisseria & Polio, GSK Brussels, Belgium
16:25 Sorular ve tartışma
16:35 Kapanış
16:40-17:00 Kahve arası
17:00-18:15 Panel: Serogrup B meningokok aşıları
  Başkanlar:
Metehan Özen
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Isparta
Solmaz Çelebi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
17:00 Giriş
17:05 4C-MenB aşısı
Jeffrey Stoddard
Medical Affairs, Novartis Vaccines, Boston, USA
17:35 MnB Recombinant Lipoprotein 2086 Aşısı
Heinz Josef Schmitt
Johannes-Gutenberg University, Mainz, Germany
18:05 Sorular ve tartışma
18:15 Kapanış
20:00 Gala yemeği
28 Eylül 2013 Cumartesi
08:30-10:15 Panel: Çocuklarda pnömokok aşılaması
  Başkanlar:
Nuran Salman
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İstanbul
Ateş Kara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri BD, Ankara
08:30 Giriş
08:35 Pnömokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisinde son durum
Stephen I.Pelton
Boston University School of Medicine,
Department of Pediatric Infectious Diseases, Boston, USA
09:05 Onüç valanlı konjuge pnömokok aşısı
Ralf Rene Reinert
Aachen University, Department of Microbiology and Infectious Diseases, Germany
09:35 On Valanlı NTHI protein D konjuge pnömokok aşısı
William Hausdorff
Vaccine Development, Pneumococcal Vaccines, GSK, Brussels, Belgium
10:05 Sorular ve tartışma
10:15 Kapanış
10:15-10:35 Kahve arası
10:35-12:25 Panel: Yetişkinlerde pnömokok aşılaması
  Başkanlar:
Firdevs Aktaş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, Ankara
Gülşen Hasçelik
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Ankara
10:35 Giriş
10:40 Yetişkinde pnömokok enfeksiyonları epidemiyolojisi ve aşılamada son durum
Gaye Usluer
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, Eskişehir
11:10 Yirmiüç valanlı polisakkarit aşısı
John D Grabenstein
Military Vaccine Agency, Falls Church, Virginia, USA
11:40 Onüç valanlı konjuge pnömokok aşısı
Hartmut Lode
Institute for Clinical Pharmacology and Toxicology Charité Universitätsmedizin Berlin
Freie Universität Berlin, Germany
12:10 Sorular ve tartışma
12:20 Kapanış
12:25-13:20 Öğle yemeği
13:20-13:40 Konferans: Kızamıkta son durum
  Başkan: Levent Akın
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, Ankara

Aslıhan Coşkun
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
13:40-15:30 Panel: Suçiçeği
  Başkanlar:
Emin Sami Arısoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kocaeli
Ergin Çiftçi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara
13:40 Giriş
13:45 Suçiçeği enfeksiyonları ve epidemiyolojisi
Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara
14:15 Suçiçeği aşısı
Pervin Özelçi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
14:45 Zoster aşısı
Recep Öztürk
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, İstanbul
15:15 Sorular ve tartışma
15:25 Kapanış
15:30-15:50 Kahve arası
15:50-17:10 Panel: Boğmaca
  Başkanlar:
Gönül Tanır
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Enfeksiyon Kliniği, Ankara
Nurşen Belet
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Samsun
15:50 Giriş
15:55 Boğmaca enfeksiyonları ve epidemiyolojisi
Ufuk Beyazova
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri BD, Ankara
16:25 Adolesan, gebeler ve yetişkinlerde aşılama
Anil Dutta
Clinical R&D and Medical Affairs ,Emerging Markets , GSK Vaccines, Brussels, Belgium
16:55 Sorular ve tartışma
17:05 Kapanış
17:05-17:35 Konferans: Aşı geliştirme çalışmaları
  Başkan: Nuran Salman
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İstanbul

Thomas Breuer
Clinical R&D and Medical Affairs, Global, GSK Vaccines, Brussels, Belgium
29 Eylül 2013 Pazar
08:10-08:30 Konferans: Akılcı ilaç kullanımı
  Başkan: Emre Alhan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Adana

Metehan Özen
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Isparta
08:30-10:20 Panel: Influenza
  Başkanlar:
Necdet Kuyucu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Mersin
Meral Çiblak
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, İstanbul
08:30 Giriş
08:35 İnfluenza epidemiyolojisi
Selim Badur
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, İstanbul
09:05 Yetişkinde influenza enfeksiyonları
Hürrem Bodur
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara
09:35 Çocukta influenza enfeksiyonları
Emre Alhan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Adana
10:05 Sorular ve tartışma
10:15 Kapanış
10:20-10:40 Kahve arası
10:40-12:30 Panel: Influenza aşıları
  Başkanlar:
Selim Badur
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, Ankara
Ahmet Soysal
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İstanbul
10:40 Giriş
10:45 Yetişkinde ve risk gruplarında aşılama
Hande Arslan

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Ankara
11:15 Çocuklarda aşılama
Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
11:45 Yeni aşı yaklaşımları
A. Bülent Cengiz
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara
12:15 Sorular ve tartışma
12:25 Kapanış
12:30-13:50 Panel: Hepatit A
  Başkanlar:
Kadriye Yurdakök
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri BD, Ankara
Gülnar Şensoy
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Samsun
12:30 Giriş
12:35 Hepatit A enfeksiyonları ve epidemiyolojisi
Ayşegül Erdoğan
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
13:05 Hepatit A aşıları
Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İstanbul
13:35 Sorular ve tartışma
13:45 Kapanış
13:50 Sempozyumun değerlendirmesi ve kapanış
Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniveritesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara

Programı PDF formatında indirmek için tıklayınız.