Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi :

25 - 29 Eylül 2013

Sempozyum Yeri :

Sheraton Hotel & Convention Center- ANKARA

Sempozyum Dili :

Sempozyum dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacıların sunumlarında eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Kredilendirme :

Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiriler :

Sempozyuma poster bildiri şeklinde yazılı bildiriler kabul edilecektir. Bildirileri göndermek için son başvuru tarihi
12 Ağustos 2013'tür. Bildiriler sempozyum web adresinden online olarak gönderilecektir. Gönderim kuralları ile ilgili detaylı bilgiler web sitesinde belirtilmiştir