Sayın Meslektaşımız,

2005 yılında birincisi yapılan ve gelenekselleserek bu yıl beşincisini düzenlediğimiz “Ulusal Aşı Sempozyumu” 25 - 29 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara Sheraton otelinde gerçekleştirilecektir. T. C. Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin organizasyonuyla aşı alanında emeği, yüreği ve bilgisini gecesini gündüzüne katarak vererek; bu alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler düzeyine çıkaran sağlık çalışanlarını biraraya getiren sempozyumumuzda çok sayıda bilimsel disiplin biraraya gelmektedir.

Çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanının konferanslar ve panellerle aşı alanındaki son durumu, gelişmeleri ve yenilikleri tartışacağı sempozyumda T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut aşı uygulamaları ve gelecekle ilgili düşünceler de sunulacaktır. Sempozyumumuzun daha önceki dört örneğinde de olduğu gibi, dinleyiciler tarafından
tartışmalara en fazla katılımın ve katkının yapıldığı toplantılardan biri olacağına inanmaktayız.

Bu yıl daha önceki sempozyumlardan farklı olarak, katılımcıların aşı ve aşı ile korunulabilen hastalıklarla ilgili çalışmaları ve deneyimleri poster ve sözlü sunumlar şeklinde yer alacaktır. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili her türlü klinik, mikrobiyolojik, profilaktik çalışma ve vaka takdimleri yanında, halk sağlığı ve surveyans çalışmaları ile
sempozyuma katılabilirsiniz.

Çalışmalar ayrıca gelenekselleşen yarışmamızda da ödullendirilecektir. Sunumlar ve ödüller ile ilgili bilgileri web sayfamızda ve yazılı materyallerimizde bulabilirsiniz.

Değerli katılımınızla “Beşinci Ulusal AşıSempozyumu”nun ülkemiz ve dünyada aşılama alanında yaşanan büyük gelişmelere ve yeniliklere katkı sağlayacağına yürekten inanarak, sizleri sempozyumda aramızda görmek istiyoruz.

Doç. Dr. Turan BUZGAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Başkanı